13/04 Έκτακτο δρομολόγιο – Πειραιά – Κώ – Ρόδο

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/04/19 από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΚΩ (21:10 – 22:00) ΡΟΔΟ 01:40 (επομένης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/19 από ΡΟΔΟ 03:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 17:45