Παρουσίαση Blue Star 2

Αναμφίβολα το Blue Star 2 αποτελεί την μια από τις δύο ναυαρχίδες του στόλου της Attica Group μαζί με το αδελφό πλοίο Blue Star 1, κατασκευασμένο με τα πιο σύγχρονα συστήματα πλεύσης αλλά και ασφαλείας.

Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή στο πλοίο και κυρίως στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 έχει κατασκευαστεί το 2000 στα ναυπηγεία Van Der Giessen,NED, ένα αρκετά μεγάλο πλοίο καθώς οι διαστάσεις του αγγίζουν τα 176.10 μέτρα μήκους και τα 25.7 μέτρα πλάτους.

Ο μπλε γίγαντας έχει ικανότητα μεταφοράς 780 οχημάτων ή 1.718 γραμμικά μέτρα, επίσης έχει την δυνατότητα μεταφοράς 1.854 επιβατών, να τονίσουμε ότι το πλοίο διαθέτει 176 καμπίνες μεταξύ των οποίων, καμπίνες PURE, καμπίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς επίσης και καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια, και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις υψηλές ταχύτητες του, που φτάνουν ακόμα και τους 28 κόμβους.

Κάποιες από τις κυριότερες υπηρεσίες που μπορούμε να απολαύσουμε εν πλω στο Blue Star 2 είναι, ο πλήρης κλιματισμός σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου, η ασύρματη σύνδεση internet (Wi-Fi), τηλέφωνο με κερματοδέκτη, ΑΤΜ, FLOCAFE μπαρ, μπαρ καταστρώματος FLOCAFE, GOODY’S, Self-Service, εστιατόριο A la Carte, κατάστημα / boutique, αναρρωτήριο / τηλεϊατρική κάλυψη, ανελκυστήρας, κυλιόμενες σκάλες και καθίσματα αεροπορικού τύπου.

Σίγουρα με όλες τις παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες το Blue Star 2 έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επιβάτη – ταξιδιώτη.

09/04/2019 και ώρα 01:15 το Blue Star 2 προσεγγίζει το λιμάνι του Αθηνιού στην Σαντορίνη, ώρα να επιβιβαστούμε στο πλοίο με επόμενο λιμάνι και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Πλοιοκτησία

Πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι η Blue Star Ferries μέλος του ομίλου Attica Group, μια εταιρεία η οποία φροντίζει να ανανεώνει και να αναβαθμίζει τον στόλο της συνεχώς, πιστή στη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον επιβάτη.

Ο Όμιλος Attica δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά θέματα και ως εκ τούτου έχει αφοσιωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας τις πτυχές-θέματα του περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λειτουργία του.

Οι εταιρείες του Ομίλου αξιολογούν ετησίως αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα και επιχειρούν να ελαχιστοποιήσουν την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Τα πιο σημαντικά από αυτά σχετίζονται με εκπομπές καυσαερίων, εκροές στη θάλασσα, διαχείριση απορριμμάτων, ρύπανση της γης, χρησιμοποίηση πρώτων υλών και πόρων και περιβαλλοντικά αιτήματα τοπικών κοινωνιών.

Η περιβαλλοντική συνείδηση του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αφοσίωσή μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς ικανοποίηση των επιβατών μας. Πέραν της απόλυτης συμμόρφωσης με όλους τους διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στόχοι του Ομίλου είναι:

Να επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και να εφαρμόζει μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
Να ελαχιστοποιεί τις όποιες αρνητικές συνέπειες λειτουργίας των μηχανημάτων, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους μέσω της σωστής και έγκαιρης συντήρησής τους.
Να ενθαρρύνει το προσωπικό του, στα πλοία και στα γραφεία, προς την υιοθέτηση πρακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
Να συμμετέχει ενεργά σε οργανισμούς που προωθούν τις αρχές της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Να συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που προωθούν την αποτελεσματικότητα, την υπευθυνότητα και τη μείωση των ρύπων στον κλάδο της ναυτιλίας.
Να ενημερώνεται συνεχώς αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος και να υιοθετεί νέες πρακτικές για αυτά.

Ο στόλος της Attica Group αποτελείται από σύγχρονα πλοία, τα οποία πληρούν το σύνολο των διεθνών κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, με κυριότερο τον κανονισμό MARPOL 73/78 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Παραδείγματα εφαρμογής αυστηρών κριτηρίων περιβαλλοντικής λειτουργίας είναι, μεταξύ άλλων:

Οι μηχανές των πλοίων τηρούν τους κανονισμούς για τις εκπομπές διοξειδίων αζώτου (Nox).
Τα υφαλοχρώματα των πλοίων επιλέγονται ώστε να μην είναι τοξικά και να μην δηλητηριάζουν τους θαλάσσιους οργανισμούς, άλλη μία πρακτική που υιοθετήθηκε πριν γίνει υποχρεωτική μέσω διεθνών κανονισμών.
Όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα πλοία, έχουν επιλεγεί βάσει της φιλικότητας τους προς το περιβάλλον.
Απαγόρευση της χρήσης των ουσιών που προκαλούν καταστροφή του όζοντος και οποιαδήποτε χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται, επιλέγονται με βάση την περιβαλλοντική τους φιλικότητα.

Στον τομέα διαχείρισης προσωπικού, η Attica Group εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της ως προς τις βέλτιστες πρακτικές και την ελάχιστη διατάραξη του περιβάλλοντος.

Σε κάθε πλοίο, έχουν ορισθεί Αξιωματικοί με αρμοδιότητες επί των πρακτικών περιβαλλοντικών μέτρων που υιοθετούνται. Στα γραφεία του Ομίλου, ειδικευμένοι μηχανικοί και αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τις επιδόσεις και θέτουν τις προδιαγραφές για τη γενικότερη αλλά και εξειδικευμένη, βάσει των αναγκών, περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα πλοία μαζί με προσωπικό και από τα γραφεία, συμμετέχουν σε ασκήσεις εκτάκτου περιβαλλοντικής ανάγκης σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές.

Οι εταιρείες του Ομίλου, Superfast Ferries και Blue Star Ferries, είναι οι πρώτες ελληνικές εταιρείες της επιβατηγού ναυτιλίας που έλαβαν την πιστοποίηση ISO 14001:1996 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Κατά τον ίδιο κώδικα έχουν πιστοποιηθεί τα πλοία του Ομίλου. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της εν λόγω Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιούνται από τον Αμερικανικό Φορέα Πιστοποίησης ABS Quality Evaluations του διεθνούς Ομίλου Εταιρειών American Bureau of Shipping.

Οι εταιρείες, καθώς και τα πλοία του Ομίλου, πιστοποιήθηκαν κατά το νέο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

Ο Όμιλος μας, αποφάσισε το 2007 να ασχοληθεί σοβαρά με το μείζον θέμα της Κλιματικής Αλλαγής. Μέχρι τώρα, βάσει του προγράμματος αυτού, έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, ο Όμιλος υπολόγισε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων.

Ενημερωτικά σεμινάρια

Ο Όμιλος μας πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων και διαλόγων με το προσωπικό των κεντρικών γραφείων και τα πληρώματα των πλοίων, με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, σκοπεύοντας στην ευαισθητοποίηση όλων στο μείζον αυτό πρόβλημα.

Διαχείριση – ανακύκλωση χαρτιού

Χρησιμοποιούνται εκτυπωτές διπλής όψης (μείωση ποσότητας χαρτιού) και 100% ανακυκλωμένο χαρτί στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου. Επίσης, όλο το άχρηστο χαρτί προωθείται προς ανακύκλωση, μέσω του μη κερδοσκοπικού φορέα «Κλίμακα», στηρίζοντας παράλληλα το κοινωφελές έργο του συγκεκριμένου φορέα.

Αφής ανακύκλωση μπαταριών

Ο Όμιλος σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αφής» εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών. Έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών στα γραφεία και τα πλοία του Ομίλου, οι οποίοι και δέχονται όλα τα είδη μπαταριών μέχρι 1.500 γραμμάρια, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες), χωρίς να παίζει ρόλο το είδος της συσκευής από την οποία προέρχονται (κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μελανιών

Πέραν από την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ο Όμιλος με αυτή του την ενέργεια συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την κοινωνική προσφορά στην πράξη.

Ανακύκλωση λαδιών τηγανίσματος

Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια από τις κουζίνες των πλοίων, προωθούνται σε εξουσιοδοτημένο φορέα για την παραγωγή βιοκαυσίμου.

Διαχείριση νερού και ενέργειας στα πλοία του ομίλου

Σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών των πλοίων σε νερό, καλύπτεται από αφαλάτωση του θαλάσσιου, μέσω ειδικών βραστήρων.
Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας παντού στα πλοία μας (εκτός από τα φώτα ασφαλείας).
Μέσω της θερμότητας των καυσαερίων των Κυρίων Μηχανών και κατάλληλων διατάξεων, θερμαίνεται ο αέρας των κοινόχρηστων χώρων και το ζεστό νερό υγιεινής.

Ευαισθητοποίηση των επιβατών

Εκτυπώθηκε φυλλάδιο, το οποίο διανέμεται σε όλους τους επιβάτες μας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους στο μείζον πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα, περιείχε συμβουλές κλιματικά φιλικών πρακτικών, τόσο για το ταξίδι τους με τα πλοία μας όσο και για την καθημερινότητά τους.
Τοποθετήθηκε σήμανση σε όλες τις καμπίνες, η οποία προτρέπει τους επιβάτες να κλείνουν τα φώτα και να μη καταναλώνουν άσκοπα νερό.

Εναλλακτικοί – φιλικοί προς το περιβάλλον τρόποι ταξιδιού

Προωθούμε εναλλακτικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους ταξιδιού, προσφέροντας ταξιδιωτικά πακέτα που συνδυάζουν «Τρένο και πλοίο» για προορισμούς εντός Ευρώπης, καθώς και μία έκπτωση της τάξεως του 50% στον ναύλο μεταφοράς για όλα τα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα στη γραμμή της Αδριατικής.

Πέραν των ενεργειών που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, ο Όμιλος μας κατά καιρούς προέβη σε ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος:

Προστασία θαλάσσιας χελώνας

Ο Όμιλος μας δημιούργησε T-Shirt με θέμα τη θαλάσσια χελώνα και slogan “Save our Seas” και “The sea is our life”, τα οποία διατέθηκαν προς πώληση στα καταστήματα των πλοίων. Το κέρδος από τις πωλήσεις διατέθηκε στον σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ».

Προστασία των ακτών

Ο Όμιλος συνεχίζει την προσπάθειά του για ενεργή συμμετοχή στο τεράστιο θέμα των καθαρών ακτών. Τυπώθηκαν τασάκια ακτής, τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν μέσω των κεντρικών πρακτορείων του Ομίλου, των πλοίων μας και του περιοδικού Traveler’s Icons στα τεύχη του καλοκαιριού.
Διοργανώθηκαν ημερίδες καθαρισμού των ακτών στα νησιά που ταξιδεύουν τα πλοία μας, με τη συμμετοχή προσωπικού του Ομίλου, εθελοντών και παιδιών των τοπικών κοινωνιών.

Η ενημέρωση, μέσω συνδρομών στα εξειδικευμένα έντυπα και ο προβληματισμός μας περί περιβαλλοντικών θεμάτων, είναι συνεχής στην Attica Group. Επίσης, είμαστε ενεργά μέλη σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FLAGSHIP).

Οι εταιρείες του Ομίλου, Superfast Ferries και Blue Star Ferries, είναι ενεργά μέλη της HELMEPA, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, μίας μη κερδοσκοπικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης, με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και σκεπτικού ασφαλούς λειτουργίας στον κλάδο της ναυτιλίας μέσω της πληροφόρησης, διαφήμισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας.

Πιστοποιήσεις

Η Blue Star Ferries, καθώς και όλα τα πλοία του Ομίλου, είναι πιστοποιημένη κατά τα διεθνή πρότυπα «Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000» και «Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004» από την ABS Quality Evaluations, του διεθνούς Ομίλου Εταιρειών American Bureau of Shipping. H πιστοποίηση κατά τον Κώδικα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος. Το 2009, η εταιρεία και τα πλοία, πιστοποιήθηκαν βάσει του νέου προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Η Blue Star Ferries εφαρμόζει στα πλοία Blue Star 1, Blue Star 2, Διαγόρας & Blue Horizon το «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000». Την πιστοποίηση κατά ISO 22000 διαθέτουν τα καταστήματα Goody’s στα πλοία Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos & Διαγόρας.

Παρακάτω μπορούμε να δούμε φωτογραφικό υλικό από τους εσωτερικούς, τους εξωτερικούς χώρους του πλοίου κατά την διαμονή μας και το ταξίδι μας με αυτό στην γραμμή ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ αλλά και διάφορες άλλες εικόνες του πλοίου από το αρχείο του marinews.

Το ταξίδι μας αυτό με ότι αυτό συνεπάγεται (εισιτήρια – καμπίνες – καταναλώσεις εντός του πλοίου κτλ) είναι μια ευγενική χορηγία του ομίλου Attica Group, ευχαριστούμε θερμά το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου Attica Group και τον πλοίαρχο του Blue Star 2 με όλο το επιτελείο του για την πολύ ζέστη φιλοξενία μας στο Blue Star 2.

Δημοσιεύτηκε από τον στις Απρ 16 2019 στην θεματική ενότητα Παρουσιάσεις

Μπορείτε να παρακολουθείτε την δημοσίεύση αυτή μέσω του καναλιού RSS 2.0

Η ανάρτηση και η απάντηση σχολίων για την συγκεκριμένη δημοσίευση είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας

Ετικέτες: , ,

Σύνδεσμος: https://www.marinews-blog.eu/?p=19036

Sea Speed Ferries

Golden Star Ferries


Diavlos Salvage Towage Ltd


Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση