ΧΑΚ: Διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις Δεικτών

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των συντελεστών της αγοράς, τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις των Δεικτών ΧΑΚ:

α) Η μετοχή της εταιρείας LOUIS PLC, εξέρχεται από τη σύνθεση του Γενικού Δείκτη Τιμών ΧΑΚ και του Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

β) Η μετοχή της εταιρείας ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, εξέρχεται από τη σύνθεση του Γενικoύ Δείκτη Τιμών ΧΑΚ, του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς ΧΑΚ και του Δείκτη Επενδυτικών Εταιρειών ΧΑΚ.

Οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν με βάση τον Κανόνα 4.3.1 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών ΧΑΚ, όπου στην περίπτωση μετάταξης εταιρείας στην Αγορά Επιτήρησης, η μετοχή της διαπραγματεύεται με ειδικούς όρους διαπραγμάτευσης και παραμένει στην Αγορά Επιτήρησης πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών, τότε αυτή διαγράφεται από τη σύνθεση του Δείκτη την 31η ημέρα.

γ) Επίσης ανακοινώνεται ότι το προσαρμοσμένο ποσοστό διασποράς της μετοχής της εταιρείας PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD, έχει διαφοροποιηθεί στο 37% και το ποσοστό αυτό θα λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους Δείκτες Τιμών ΧΑΚ, όπου η μετοχή της εταιρείας αυτής συμμετέχει.

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή από την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016.