Σαν σήμερα ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο

Ο Γεώργιος Σαχτούρης με πολλές ναυμαχίες στο ενεργητικό του, όπως αυτές των Σπετσών, των Πατρών, του Γέροντα, αλλά και της Σάμου όπου “σαν σήμερα”,  στης 5 Αυγούστου του 1824 καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο.