Ένωση τουριστικών πρακτόρων Λέσβου: αποτελέσματα ψηφοφορίας

Για την Θέση του Προέδρου:

Μοναδική υποψηφιότητα Χατζηκυριάκος Παναγιώτης   22 Ψήφοι και ένα λευκό και αντιπρόεδρος Εξελέγη ο Ψαραδέλλης Νικόλαος